Bewust verzekeren voor 2023

De fysiotherapie in Nederland staat onder zware druk van de zorgverzekeraars. 

In de contracten -die jaarlijks door zorgverzekeraars aan ons worden aangeboden- zien we de volgende trends:

• ontbreken van transparantie behandelindex en omzetplafonds, zonder onderbouwing;
• steeds minder zittingen worden vergoed;
• handhaving of steeds lagere tarieven voor de geleverde zorg;
• eenzijdige opzegging door de zorgverzekeraar;

  • bovenop de kwaliteitseisen van het KNGF, verplichtingen deelname netwerken;
  • toename van administratieve verplichtingen.

Deze contracten zouden moeten zorgen voor een betere zorg, maar belasten ons vooral met verschillende regels waaraan wij ons moeten houden, een overdosis aan administratief werk en hogere kosten. Hier staat een laag tarief tegenover. 

Onze passie is mensen van hun klachten af helpen en daar willen wij zoveel mogelijk tijd van de behandeling in steken. Dit alles heeft ons doen besluiten om niet met elke zorgverzekeraar een contract af te sluiten voor 2023.

 

Niet afgesloten contracten 2023: 

– Zorg & Zekerheid Nederland (Label AZVZ)


Wat houdt dit in voor u als patiënt?

Bent u verzekerd bij Z&Z? Dan krijgt u van ons de eerstvolgende maand na de uitgevoerde behandeling(en) een declaratie. Deze betaalt u aan ons!

Vervolgens dient u deze declaratie in bij Z&Z. Afhankelijk van uw pakket en hun regels, krijgt u een deel van de ingediende declaratie terug.

 

Met alle overige zorgverzekeraars hebben we wel een contract afgesloten. 

Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen. 

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy Policy