Manueel Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar:

 

  • Je voelt verbetering van de bewegingsvrijheid en afname van pijn.

 

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis verworven over de bewegingsmogelijkheden van in het bijzonder de wervelkolom.

Marius Twisk en Bennie Noord zijn beide Manueeltherapeuten (Master).

Manueeltherapeut Bennie Noord
Manueeltherapeut Marius Twisk

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten. Wij begeleiden en adviseren ook ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. Sportfysiotherapie onderscheiden zich door hun diepgaande kennis van anatomie, kinematica, pathologie, trainingsleer en fysiologische herstelprocessen en de gevolgen daarvan op keuzes die gemaakt worden in de sportrevalidatie. Er wordt altijd een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt gericht op terugkomst in de sport, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden zoals deadlines, stress en de maatschappelijke omstandigheden zoals de druk van trainers of ouders. 

Sporters worden daarnaast niet alleen behandeld in de praktijk, maar als sportfysiotherapeut ga je de sporter ook begeleiden binnen een trainings- of wedstrijdsituatie waarbij wordt samengewerkt met de trainer of andere betrokkenen om zo de sporter weer op het oorspronkelijke performanceniveau te brengen. Fysiotherapie Rootjes is er voor iedereen die sport of wil gaan sporten. Onze therapeuten hebben zelf veel ervaring in de (top)sport en daarnaast veel expertise in het begeleiden van sporters. Daarnaast een uitgebreid netwerk van specialisten. Dus als je pijnvrij of optimaal wil bewegen willen wij je daar graag bij helpen.

Binnen onze praktijk is Majelle Laman Master sportfysiotherapeut, en daarnaast zijn al onze fysiotherapeuten gepassioneerd sporters en hebben op hoog niveau hun sport beoefend.

 

Kijk hieronder ook naar onze expertises in de sport:

Sportfysiotherapeut Majelle Laman

Revalidatie

df210108-2626
Fysiotherapeut Marco Zaal
df210108-2649

Vanuit de visie van Fysiotherapie Rootjes wordt er altijd naar de oorzaak van de klacht gekeken en daarnaast richten wij ons op de zelfredzaamheid en bewustwording van patiënten. Om deze visie te versterken, werken wij op dit moment samen met een voedingsdeskundige, een personal trainer en zijn wij aangesloten bij het netwerk Beweegzorg. De kracht van onze therapeuten schuilt in de combinatie van coaching en fysiotherapie: “wij kijken naar de persoon zelf. Waar komt de klacht vandaan en welke actieve revalidatie kunnen wij toepassen”. Het bevorderen van de zelfredzaamheid stimuleren wij door ons aanbod van vrij trainen in onze oefenzaal tegen een kleine vergoeding.

Het netwerk heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale knieprothese en voorste kruisband reconstructie te optimaliseren. De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt. Dat betekent goede afspraken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er fout gaat en waar het beter kan. Misschien wel het belangrijkste aspect is u goed te informeren over wat u kunt verwachten.

Hartrevalidatie is voor iedereen die recent is behandeld voor een hartaandoening, bijvoorbeeld een hartinfarct of een hartritmestoornis. Of heeft u een hartoperatie ondergaan? Ook dan kunt u deelnemen aan het revalidatieprogramma. Hier is een verwijzing voor nodig van de cardioloog. Bij een hartaandoening blijven veel mensen met vragen zitten. Wat kan en wat mag ik? Het kan ook zijn dat u zich onrustig of angstig voelt, dat u prikkelbaar bent en snel geëmotioneerd. Hartrevalidatie helpt u bij herstellen en het omgaan met de klachten. U gaat werken aan uw lichamelijk herstel, maar minstens net zo belangrijk is werken aan uw zelfvertrouwen en vitaliteit. Zodat u de draad van uw leven weer kunt oppakken. Hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen, jong of oud, met een hartaandoening of recent een hartoperatie. Voorbeelden van hartaandoeningen waarvoor revalideren mogelijk is, zijn:

• Hartaanval (myocardinfarct)

• Hartkramp (angina pectoris)

• Hartfalen (decompensatio cordis)

• Hartklepaandoeningen

• Hartritmestoornissen (tachycardie of bradycardie)

• Dotterbehandeling of bypass operatie

• Implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) of pacemaker (PM)

Ralph Knol en Hans van Amersfoort verzorgen hartrevalidatie.

Patiënten die een hartrevalidatieprogramma volgen hebben 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden. Onder andere omdat hartrevalidatie bijdraagt aan een beter cholesterolgehalte en een lager BMI en vetpercentage. Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat hartrevalidatie u nog veel meer kan opleveren.

• Uw lichamelijke fitheid verbetert.

• Uw zelfvertrouwen wordt vergroot.

• U beter kunt deelnemen aan het sociale leven.

• U zich vrolijker voelt en u meer plezier in het leven ervaart.

Hartrevalidatie bestaat uit 3 onderdelen:

• Lichamelijk herstel: U gaat onder begeleiding bewegen/trainen.

• Inzicht krijgen in uw klachten.

• Gezonde leefstijl: U krijgt begeleiding en advies over hoe u gezond kunt leven

Uw leefstijl kan een rol spelen bij het krijgen van een hartaandoening. Veel voorkomende risicofactoren zijn: een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hoge bloedsuikers, overgewicht, roken, te weinig beweging, alcoholmisbruik, ongezonde voeding en stress. Daarom is werken aan een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van hartrevalidatie. Het revalidatieprogramma geeft u inzicht in uw risicofactoren en leert met deze om te gaan.

Wanneer een voorste kruisband revalidatie op de planning staat is het belangrijk om hiervoor al met fysiotherapie te starten. Dit vergroot de kans op succes na de operatie aanzienlijk. Een preoperatief (isokinetisch) krachtverschil in de m. quadriceps (bovenbeenspieren) tussen het aangedane en niet-aangedane been van meer dan 20% leidt tot een significant krachtverschil tot 2 jaar postoperatief. Daarom dient het krachtverlies in het aangedane been ten opzichte van het niet-aangedane been geminimaliseerd te worden tot 20% of minder; op de lange termijn leidt dit tot een betere kniefunctie (De Jong et al., 2007; Eitzen et al., 2009).

 

Daarnaast geeft de fysiotherapeut informatie over het lopen met krukken, de eerste postoperatieve oefeningen en het revalidatieproces in het algemeen, zowel fysiek als mentaal. Dit verhoogt de self-efficacy van de patiënt tijdens de revalidatie, ofwel de mate van vertrouwen dat de patiënt heeft in zijn eigen mogelijkheden om de revalidatie na VKB-reconstructie te laten slagen (Thomeé et al., 2006). Voorlichting leidt er daarnaast toe dat de patiënt een reëel beeld krijgt van de revalidatie. 

Bovendien leidt voorlichting tot een betere subjectieve en objectieve uitkomst na de revalidatie (Maddison et al., 2006; Thomeé et al., 2007; Thomeé et al., 2008).

 

Bij een mobiliteitsbeperking van de aangedane ten opzichte van de niet-aangedane zijde, is het wenselijk passieve mobilisaties van het patellofemorale en/of tibiofemorale gewricht uit te voeren. Ook dit kan dan nog gedaan worden voor er geopereerd wordt. (Shelbourne & Gray, 1997; Millet et al., 2001).

 

Uit onderzoek blijkt dat veel voorste kruisband revalidanten hun revalidatie onderschatten, zowel fysiek als mentaal. Juist om die reden streven wij ernaar iedereen minimaal een aantal weken voor de voorste kruisband reconstructie plaatsvindt op de praktijk te hebben gezien. In de onderstaande presentatie wordt globaal uitgelegd hoe de revalidatie er ongeveer uit ziet en wat de belangrijke factoren zijn van dit proces. Dit neem uw fysiotherapeut ook nog samen met u door.

 

Presentatie voorste kruisband revalidatie

Fysiotherapie

Team Rootjes

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Hij helpt je bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen. Tijdens je eerste afspraak vormt onze fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van je klachten door je eerst te onderzoeken en vragen aan je te stellen. Daarnaast wil men weten wat je persoonlijke doelen zijn, wat je hoop te bereiken en weer wilt kunnen na de behandelingen. 

 

De fysiotherapeut is in staat om de oorzaken van jouw klachten te achterhalen. Samen met de fysiotherapeut stel je een persoonlijk behandelplan op. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst en de duur van de klacht. Naast het behandelen van klachten besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van je klachten. 

 

Al onze fysiotherapeuten werken veel samen en zullen zorgen dat uw altijd bij de beste specialist terecht komt voor uw klacht cq vraagstelling. Onze telefonist(e) kan u hierbij helpen.

Fysiotherapie aan Huis

Ralph en Hans gespecialiseerd in thuis behandeling

Soms bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen, maar heeft u wel de zorg van een fysiotherapeut nodig. Bijvoorbeeld wanneer u net aan uw heup of knie bent geopereerd en u heeft niemand die u kan brengen. Dan bieden fysiotherapeuten Ralph Knol en Hans van Amersfoort de mogelijkheid dat de behandeling aan huis plaatsvindt. De fysiotherapeut is gespecialiseerd in behandeling aan huis en zal de behandeling dan ook aanpassen aan de beschikbare ruimte en situatie. Het behandelplan wordt aangepast aan de hand van uw mogelijkheden en beperkingen, maar is even effectief als behandeling in de praktijk. Het voordeel is dat de fysiotherapeut jouw thuissituatie leert kennen. Vooral als je moeite hebt met het doen van dagelijkse taken, dan kan de fysiotherapeut zien waarom het niet lukt en u adviseren. Ook kan de fysiotherapeut u, na een operatie, leren traplopen met krukken op uw eigen trap. Behandelingen aan huis vinden vaak plaats. In de meeste gevallen vindt een behandeling aan huis plaats bij complexe zorgvragen, zoals spierziekten of bij chronische pijnklachten. Ook bij traumatische aandoeningen of postoperatieve zorg, zoals een totale knie- of heupprothese, vindt de behandeling in eerste instantie vaak bij die patiënt thuis plaats. Voor meer informatie over fysiotherapie aan huis kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Ervaring patiënt: ‘Na mijn operatie was ik slecht ter been. Heel fijn dat de fysio bij mij thuis kon komen!’

Dry Needling

Therapie door middel van een naaldje

 

Dry needling is een behandelmethode voor “myofasciale triggerpoints”. Triggerpoints zijn voelbare pijnlijke verhardingen in een spier, ook wel spierknoop genoemd. Deze knopen in een spier die kunnen leiden tot lokale pijn, maar ook uitstralende pijn. Vaak veroorzaken triggerpoints bewegingsbeperking en krachtsvermindering.

De behandeling met behulp van dry needling bestaat uit het aanprikken van de triggerpoints met een naald. De spier spant kort aan, de zogenoemde twitch en daarna treedt ontspanning op, waardoor de spierfunctie wordt hersteld. Indicaties voor deze behandeling kunnen zijn:

  • chronische last van spierkramp;
  • spierstijfheid;
  • tenniselleboog;
  • rug-/ kuit-/ en/of nekklachten.

De behandeling is een normale fysiotherapeutische behandeling en wordt als zodanig vergoed door de zorgverzekeraar. Deze therapie wordt in onze praktijk gegeven door Hans van Amersfoort en Roy van Soest en is altijd een onderdeel van de totale behandeling.

Fysiotherapeut Hans van Amersfoort

Easy Tape

Easytape® stabiliseert gewrichten, geeft pijnvermindering, verdrijft overtollig vocht bij zwelling, geeft een betere sturing van bewegingen en faciliteert het genezingsproces in het geval van blessures en pijnlijke sensaties. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijker bewegen, oefenen en trainen. Door blessures, chronische pijn en ontstekingen ontstaat drukverhoging in de weefsels. Dit veroorzaakt een remmende werking op de spieren en gewrichten en leidt tot functieverlies. Het lichaam zoekt bij pijnklachten en blessures naar manieren om te kunnen blijven bewegen, omdat dit noodzakelijk is voor het herstelproces. Oftewel: het lichaam creëert compensatiemechanismen. Door Easytape® in de juiste richting te plaatsen, is het lichaam beter in staat te compenseren. Direct na het tapen ervaart de patiënt minder pijn en meer bewegingsvrijheid.

Het verschil tussen EasyTape® en gewone sporttape

Het traditionele sporttapen is vaak gericht op het geheel of gedeeltelijk vast zetten (immobiliseren) van gewrichten. Dit ontneemt een gewricht en de spieren er omheen de mogelijkheid om datgene te doen waar ze voor gemaakt zijn: BEWEGEN! Doordat de traditionele sporttape stug is en niet rekbaar, zal de tape leiden tot extra druk bij bijvoorbeeld zwellingen. Deze druk knelt de bloedvaten af waardoor meer pijn ontstaat, de bloedtoevoer wordt afgekneld en herstel wordt belemmerd. EasyTape® is juist gericht op drukvermindering van het aangedane gebied, verbetering van de doorbloeding en stimulering van een correcte beweging. Daardoor geeft EasyTape® een sneller herstel dan de traditionele Sport tape.

 

Fysiotherapeut Ralph Knol

Easytape is een onderdeel van de 4 x T methode. Wat betekent dat?

–           Testen: waardoor is het evenwicht verstoord en welke richting op gaat het beter?

–           Triggeren: we brengen het bindweefsel met manuele technieken in de richting waarin u minder pijn heeft.

–           Tapen: soms tapen we om na te triggeren en een langdurige richtingsprikkel mee te geven

–           Trainen: we slijpen een pijnvrij bewegingspatroon in door oefeningen of door specifieke bewegingen te maken.

De combinatie van deze methode zorgt voor snel resultaat. Ralph Knol is 4 x T therapeut.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy Policy