Werk aan een gezond lichaam tijdens thuiswerken in coronatijd

Volgens een recente enquête van vakbond CNV gaat het thuiswerken ons niet in de koude kleren zitten tijdens de coronapandemie. De vakbond heeft ruim 2500 leden, die sinds het begin van de coronacrisis thuiswerken, gevraagd hoe het tot nu toe gaat. 41% van de ondervraagde thuiswerkers geeft aan vaker last te hebben van fysieke klachten. Een van de belangrijkste oorzaken van die thuiswerkklachten is het ontbreken van een goede werkplek. Uit de enquête blijkt ook dat veel thuiswerkers maar weinig weten over wat ze kunnen doen om klachten te voorkomen. Een kwart geeft aan graag meer ondersteuning en tips te krijgen om gezond te kunnen werken.

Wie thuis werkt, zit meer. Het aantal zituren bij thuiswerken is van vijf naar acht gestegen de afgelopen periode. Op korte termijn verhoogt dit de kans op pijnlijke schouders, hoofdpijn, rug- en nekklachten. Op langere termijn verhoogt het de kans op hart- en vaatziekten en depressieve klachten. Thuiswerken, om de verspreiding van het coronavirus eronder te houden, heeft ook een keerzijde op mentaal vlak. Denk hierbij aan: weinig tot geen informele momenten met collega’s, lang digitaal vergaderen met weinig tot geen pauzes tussendoor en werk en privé lopen vaker door elkaar.

Praktische tips om mentale problemen te voorkomen
– Zorg voor een structuur in de dagindeling: begin en stop met werken net als voor de coronacrisis.
– Voorkom veel stilzitten: neem in de pauze tijd voor een beweegactiviteit of een wandeling.
– Zorg voor voldoende ontspanning: doe minimaal een uur per dag iets voor jezelf waar je energie
  van krijgt. 

Praktische tips om fysieke klachten te voorkomen
– Beweeg 1 uur per dag matig intensief: bijvoorbeeld op een tempo wandelen waarbij je ademhaling
  omhoog gaat, maar je nog wel kunt praten.
– Doe 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten: bijvoorbeeld krachttraining.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy Policy