Juist bij hoge stress is fysieke conditie belangrijk; minder burn-out en depressie.

Stress en burn-out zijn veel voorkomende problemen onder werknemers. Blootstelling aan stress op het werk gaat gepaard met verminderde productiviteit en verminderd fysiek en mentaal welzijn; dit kan leiden tot burn-out en zelfs depressie. Er is voldoende bewijs dat er een verband bestaat tussen cardiorespiratoire fitheid en mentale gezondheid. In hoeverre cardiorespiratoire fitheid specifiek gerelateerd is aan stressklachten en burn-out, is echter nog wat minder onderzocht. Uit een onderzoek bij 197 mensen tussen 25 en 50 jaar is gekeken naar de relatie tussen stressklachten, burn-out, depressie en cardiorespiratoire fitheid. In deze groep had 31% een hoge score op depressie. De deelnemers die hoog op stress scoorden, scoorden ook hoog op de mate van burn-out.

 • Hoe hoger de levels van fitheid, hoe minder symptomen van burn-out.
 • Mensen met een lage fitheid hadden significant vaker burn-out of depressieve klachten.
 • Geen van de deelnemers met hoge fitnesslevels rapporteerden mate van depressie.
 • In de groep die rapporteerde met hoogste stress score, was het percentage mensen met burn-out
  scores en spanningsgevoelens het laagst onder mensen met hoge fitnesslevels.

  Conclusie
 • Hoe hoger de cardiorespiratoire fitheid, hoe minder stress, burn-out of depressieve klachten.
 • Mensen met stress-gerelateerde klachten, of symptomen van burn-out of depressie is aan te raden
  om de cardiorespiratoire fitheid te verbeteren.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy Policy